vakgarage_152

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN, DAAR MAKEN WIJ ONS STERK VOOR!

Veel bedrijven houden zich tegenwoordig bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat betekent dat zij rekening houden met de effecten van hun bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Ook wij bij Vakgarage Booltink hebben al veel maatregelen genomen om het milieu te sparen. Zo wordt afval gescheiden ingezameld, wordt met milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen gewerkt en proberen we het onnodig gebruik van papier te beperken. Bij investeringen houden we zo veel mogelijk rekening met het milieu en of de totstandkoming op een verantwoorde manier is gebeurd.

PERSONEELSBELEID

Ons personeelsbeleid streeft ernaar om ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plaats te bieden binnen de onderneming. Onze ervaringen hiermee zijn erg positief. Daarnaast zijn wij een erkend leerbedrijf en werken wij door middel van het verzorgen van stageplaatsen aan de aanwas in onze branche.